Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kursy akcji [PLN]

7,70 zł

Zmiana [PLN]

0%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO 0%
mWIG40 0%
WIG-MEDIA 0%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

15 grudnia 2017 / 16:50

33/2017 Informacja o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Agora”) informuje, iż 15 grudnia 2017 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028767, reprezentującą Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFe 13, o zmniejszeniu stanu posiadania akcji poniżej 5% głosów.
Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny w wyniku transakcji zbycia zawartej w dniu 12 grudnia 2017 r. i rozliczonej w dniu 14 grudnia 2017 r. zmniejszył stan posiadania akcji Spółki poniżej 5% głosów.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, według stanu na dzień 14 grudnia 2017 r. Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. posiadał 2 849 788 akcji Spółki, co stanowiło 5,979% udziału w kapitale zakładowym, oraz 2 849 788 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 4,398% ogólnej liczby głosów.

Przed zbyciem akcji Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 3 324 036 akcji Agory, co stanowiło 6,974% udziału w kapitale zakładowym, oraz 3 324 036 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 5,130% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz:

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.