Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kursy akcji [PLN]

7,70 zł

Zmiana [PLN]

0%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO 0%
mWIG40 0%
WIG-MEDIA 0%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

Agora docenia znaczenie zasad ładu korporacyjnego oraz ich rolę w umacnianiu transparentności spółek giełdowych w kontaktach z interesariuszami firmy. Dlatego też dokłada wszelkich starań, aby zasady te były stosowane w codziennym funkcjonowaniu Agory.

Spółka dba o właściwą komunikację z inwestorami i akcjonariuszami oraz prowadzi przejrzystą politykę informacyjną. Stosuje również dobre praktyki spółek giełdowych - począwszy od wejścia w życie pierwszej edycji Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w 2002.

Władze spółki

Rada Nadzorcza

Walne Zgromadzenie

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi

Agora S.A., w wykonaniu obowiązków wynikających z rozdziału 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zamieszcza informacje o istotnych transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz istotnych transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi Agory S.A. a ich spółkami zależnymi.

Firma / podmiot powiązany

testowy

Charakter powiązań

asd saf sdg asdgasgd as

Data transakcji

Wartość istotnej transakcji

24.345zł

Pozostałe informacje

sgd asg adh dah adb gasg 

Firma / podmiot powiązany

Testowy 2

Charakter powiązań

Data transakcji

Wartość istotnej transakcji

Pozostałe informacje

Firma / podmiot powiązany

adasd

Charakter powiązań

asdf asdfas

Data transakcji

Wartość istotnej transakcji

20

Pozostałe informacje

s dfasdfsadf

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI

POLITYKA DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH I SPONSORINGOWYCH

UDZIAŁ KOBIET I MĘŻCZYZN WE WŁADZACH SPÓŁKI

POLITYKA WYNAGRADZANIA KLUCZOWYCH MENADŻERÓW GRUPY AGORA

Schemat Organizacji

1
2

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

4
3

rada
nadzorcza

5
6

Zarząd

1

Wybiera członków RN. Udziela absolutorium członkom RN z wykonanych przez nich obowiązków.

2

Poddana co roku ocenie WZA. Upoważniona do zwołania WZA.

3

Poddany co roku ocenie. Upoważniony do zwołania WZ.

4

Udziela zarządowi absolutorium. Dokonuje wyboru członków zarządu

5

Nadzoruje działalność zarządu.

6

Przedstawia szczegółowy raport na temat sytuacji Spółki i Grupy co kwartał RN.

Plany motywacyjne oparte na akcjach spółki

Plany motywacyjne dla pracowników Grupy Spółki oparte na akcjach Agory

Plan motywacyjny oparty na akcjach Agory istniał od 1998 r. do 2010 r. Na początku polegał on na nagradzaniu pracowników Agory akcjami Spółki, a objęci nim byli kierownicy oraz wybitni pracownicy Spółki, w szczególności dziennikarze.

Zobacz więcej    

Dokumenty spółki

STATUT AGORA S.A.

PROSPEKT AGORA S.A.  (Plik .zip, 70MB)

Audytor/biegły rewident

Zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej spółce publicznej w okresie dłuższym niż pięć lat (art. 89 ustawy o biegłych rewidentach).

Czytaj więcej    

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz:

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.